Informacje o przetwarzaniu danych

1. Administratorem danych osobowych jest ANSEL Robert Wdowiak. 17 8630615, e-mail: biuro@ansel.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia niniejszej umowy, sprzedaży , wykonywania usług oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez ANSEL Robert Wdowiak na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres danych, które musi zawierać umowa i rachunek. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i wystawienia faktury.

4. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: biuro@ansel.pl.

5. Dostęp do danych będą mieć pracownicy ANSEL Robert Wdowiak oraz podmioty współpracujące z ANSEL Robert Wdowiak obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe związane z wystawieniem faktury.

6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

7. Przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Przysługuje prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych.

10. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

11. Administrator dokłada wszelkich starań aby chronić dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

z firmą ANSEL to naturalny etap twojego rozwoju i sukcesu, a także zwiększenie twoich możliwości. Naszym klientom oferujemy nowoczesne rozwiązania wentylacyjne, klimatyzacyjne i ogrzewnicze.

Produkty przez Nas oferowane są najwyższej jakości. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty oraz są dopuszczone do stosowania w EU.